Elektrizátor    Konstrukce  Technika  Elektronika

 

 

        Jak na to

 

         Pájení

       Značení vodičů

       Čelní panely

       Zapojení konektorů

       Výroba DPS

       WIFI

       PoE

       Vysoké napětí

       Nautila

 

     
 

PoE

PoE neboli Power over Ethernet je napájení zařízení po ethernetovém rozvodu.

PoE je jednoduchý způsob jak zabezpečit napájení přístupového bodu na střeše nebo všude tam, kde není k dispozici síťové napětí. Pasivní PoE využívá volné vodiče v ethernetovém kabelu a po nich přivádí elektrickou energii do vzdáleného zařízení. Tento způsob se používá pro krátké vzdálenosti, obvykle do 25m. Pro delší vzdálenosti se používá aktivní PoE u kterého nezáleží na tom, zda jsou páry datově využívány.

Pasivní PoE využívá pasivní injektor který zabezpečí použití dvou párů vodičů pro přenos dat a dvou párů vodičů pro přenos napájení. Tento způsob napájení se hodí pro max. rychlost 100Mb protože u rychlostí 1Gb se používají všechny čtyři páry vodičů k přenosu dat. Pokud je tedy rychlost přenášených dat max. 100Mb a je délka vedení do 25m, lze s výhodou použít tuto variantu u které je velkým plusem cena.

Pasivní PoE

 

 

Aktivní PoE oproti tomu je nutné použít tam, kde je datová rychlost 1Gb. Dalším rozdílem je inteligence zařízení která napájí a která jsou napájená.

Aktivní PoE

 

 

Na první pohled lze rozpoznat pasivní a aktivní PoE podle napájecí¨ho napětí. Pasivní PoE obvykle používá max. napájecí napětí 24V. Aktivní PoE pak 48V. Vyšší napájecí napětí je nezbytné z důvodu ztrát vzniklých odporem vedení a přechodových odporů spojů. Při větší vzdálenosti by nízkým napájecím napětím nebylo možné zabezpečit dostatečné napájecí napětí na vzdáleném zařízení.

 

Zpět na WIFI

 

 
     
 

 

Home

 

© elektrizátor 2000 - 2015